Kalkulácia je založená na štúdii vo Fraunhofu, ktorá skúma energetické straty pri montáži len na penu a pri ďalších nesprávnych spôsoboch montáže.

Počet okien v byte/dome

ks

Obvod okna priemernej veľkosti

m    (2xšírka + 2xvýška)

Celkový obvod okien

m
Oblasť (tepelný výkon v dennostupňoch)

Zdroj energie

Vyčíslené ročné straty
 

Energia
 
kWh
Teplo
 
m3
Peniaze
Potrebné množstvo stromov na odbúranie CO2

Úspora s okenným systémom
tremco illbruck

Náklady na systémové utesnenie
* vrátane nákladov na inštaláciu
Úspora výdajov za energiu za 10 rokov
* vrátane predpokladaného zdražovania cien energií vo výške 5% za rok
Ročná úspora emisií CO2 o kg CO2